Ambijent uključi/isključi

Join the new world

 

[eSerbian MoFA] Битка за Азију / Battle for Asia [SRB/ENG]

Dan 2,130, 15:38 Objavljeno u Serbia Srbija od eSerbian MoFA


english version belowПоздрав суграђани,

Ово обраћање доноси нам доста узбудљивих информација на пољу дипломатије, а ради се о следећим темама:

- Повратак регија
- Италијанско одбијање потписивања НАП договора
- Операција у Индији
- Обнављање старог пријатељства
Почетак месеца био је јако добар за Србију. Покренута је офанзива на регије које нам по праву припадају и редом су падале земље које нас окружују. Хрватска нам је створила проблем нападајући Словенију што је узроковало да се наша офанзива успори а Словенци изгубе ресурсе.

Како се рат са Хрватима приводио крају наш МСП тим позвао је Италију на разговор о будућем пакту о ненападању. Ова земља је у противничком табору али смо са њима имали добру сарадњу и договор који је трајао готово 8 месеци. На нама је било да смањимо притисак на Србију па смо узели у обзир потписивање овог договора. Нажалост италијанска дипломатија није видела важност постизања начелног договора, тражили су леба преко погаче па ће следећи месец највероватније провести без конгреса.

Српска ратна машина завршава са преузимањем италијанских регија и у току ових дана наставићемо борбу против других држава. Регије се поново враћају а Србија побеђује битку за битком.Операција у Индији специфична је по много чему. Изискивала је много труда и залагања, а ништа није ишло онако како је и планирано. Из све ове збрке на крају се мукотрпно зарадила победа и ЂЕ БОСНА?

Након што смо преузели функције и кренули са основним планирањем за месец септембар, на реду се нашла идеја ослобођења индијских регија и протеривања одметника Империје са простора Азије. Како је Србија била прилично заузета са послом на Балкану, акција је морала да чека сам крај месеца. Држава Индија је обавештена о овоме а ми смо се полако припремали.

Све је пошло наопачке када је устанак у Бихару прелазио у победу Индије и ми крећемо са офанзивом и пружањем помоћи. Упоредо са војском, МСП тим проналази начине да започне МПП закон између Србије и Индије, то јест, Индије и Мађарске. Непријатељу је ускоро било јасно да је Србија стала уз Индију и њихови приоритети се окрећу на овај устанак. Наша војска издржала је притисак и веома тесно али успешно донела победу. Људи из МСП тима неуморно су радили да добију међународну подршку те председници савезничких земаља шању још МПП закона.

Наглашавамо да је цела ова акција организована и потпомогнута од стране Србије, и да није било нашег залагања и интереса, ништа од овога се не би остварило.

Председник Босне убрзо пише један јако занимњив чланак: Bosna bankrot

Као што и сами видите, јасно се види да је Босна банкротирала и да се морала задужити како би дошла до фондова да се бори. Све је ово било узалудно јер су заједничким снагама Србија и савезници успели да прегазе њихов отпор и сломе их у Бихару. Нажалост, председник Босне био је бржи од индијског и закон о природном непријатељу дао је Босни иницијативу у рату. Требало се сада одбранити.

Имали смо оквирно 48 сати да потпишемо све МПП законе и припремимо одбрану. Све је текло онако како смо и планирали. Босна је напала увече Бихар а ми смо покренули устанак у Бенгалу. Јак штит и велика помоћ савезника у ноћном термину превагнули су и јуче поподне Босна је нестала са мапе. Индија сада има 8 потписаних МПП закона и 2 која ће ускоро доћи. Питамо се, хоће ли још неки уследити?

Захваљујемо државама које су се одазвале у Индији: Мађарска, Аргентина, Република Кина (Тајван), Белорусија, Колумбија, Румунија.

Без њих, ова победа била би немогућа о7

Тренутни заменик министра спољњих послова Лорд Андру Лавале (IRC: Vladimir_Alexei) посебно се истакао у овој операцији, осмишљајући оквирну стратегију, одржавајући линију између савезника, допремањем МПП закона Индији и свеопштем залагању. Ради се о искусном играчу са великом историјом и радним искуством, који је највећи део времена провео играјући ван граница Србије. Наравно, све ово не би било могуће и без осталих коју су марљиво радили дан и ноћ, како би помогли Индији да савлада Босну.За крај још мало ведрих вести. У наредним данима, Србија ће обновити једно старо пријатељство. Држава која нам је некад била велики пријатељ и савезник, још од времена В1 верзије игре, сада се поново враћа у наш загрљај. Јако смо задовољни што је ово омогућено и надамо се што дужем и искренијем пријатељству. А о коме је реч? Сазнаћете ускоро 🙂

Ваша МСП екипаGreetings,

This report brings a lot of exciting informations on the diplomatic field, and its about these themes:

- Regained regions
- Italian refusal to sign NAP agreement
- Operation in India
- Revival of an old friendship
The beginning of the month was very good for Serbia. Offensive was started on a regions that rightfully belong to us, and countries that surround us have fallen one by one. Croatia invading Slovenia put a dent in our tactical manouevers and resulted in Slovenia losing regions.

As the war with Croatia was coming to an end, our MoFA team called Italy on a meeting about a future NAP between our two countries. This country is in an enemy alliance but we had a good cooperation in the past and a deal that lasted for almost 8 months. It was on us to ease the pressure on Serbia so we took into the consideration signing of this agreement. Unfortunately, italian diplomacy did not see the importance of achieving this deal, they asked more than they could get so they will be most likely be without a congress for the next term.

Serbian war machine is ending the regaining of italian regions and in the upcoming days we will continue the fight against the other countries. Our regions are returning and Serbia is winning battle after battle.Operation in India is specific because of the many things. It necessitated a lot of effort and devotion, and nothing was happening according to a plan. From all this mess emerged an earned victory and after all "WHERE IS BOSNIA?"

After we took over the positions and started with basic planning for month September, idea about liberation of India and banishment of the outlaws from Asia, that escaped the wrath of the Empire was our prio. As Serbia was pretty much busy on the Balkans, operation had the wait for the end of the month. India was informed about this and we were getting ready.

Everything went upside down when India started winning in the uprising in Bihar so we had to start sending help. Parallel with the military efforts, MoFA team was founding the solution to start MPP law between Serbia and India and India and Hungary. Enemy was soon aware that Serbia is standing besides India and their priorities were changing to this uprising. Our armed forces withstood the pressure and brought us close victory. MoFA team tirelessly worked to gain international support so the presidents of allied states started sending MPP laws.

We underline the fact that this whole operation was organised and supported by the Serbian government, and if there was none of our devotion and interest involved, none of this would happen.

President of Bosnia soon writes an article, very interesting one: Bosnia bankruptcy

As you can see, its clearly that Bosnia is bankrupt and that they had to loan money so they could continue the struggle. All this effort was in vain because the forces of Serbia and the allies were able to overwhelm their ressistance and break them in Bihar. Unfortunately, Bosnian president was faster than Indian and he was first in declaring India as Natural Enemy thus gaining initiative in the ucpoming MPP battle. We now had to defend.

We had 48 hours to sign MPP laws and prepare the defense. Everything was according to a plan. Bosnia attacked Bihar at night and we started uprising in Bengal. Strong shield and great help from the allies in the night time prevailed and yesterday Bosnian presence on the map was a history. India now has 8 MPPs and 2 more to come. Are there more to come?

We are very grateful to the countries that answered our call to fight in India: Hungary, Argentina, Republik of China (Taiwan) Belarus, Colombia, Romania.

Without them, this victory could not be achieved о7

Current vMoFA Lord Andru Lavale (irc: Vladimir_Alexei) showed valiant effort in planning the operation, establishing the line between the allies which fought for India, getting the MPP laws and extraordinary devotion. He is an experienced player with a lot of history and working experience, who spent most of the time playing abroad. Ofcourse, all of this would not be possible without the other people who worked very hard day and night, so India could defeat the Bosnia.For the end, more bright news. In the upcoming days, Serbia is going to revive an old friendship. Country that was once an ally and a friend, since the times of V1 version of the game, now returning into our arms. We are very pleased to announce that this is now possible and we hope for everlasting and honest friendship. What country is this about? You will find out soon 🙂

MoFA team of Serbia

 

Komentari

T3RZA
T3RZA Dan 2,130, 15:42

prvi 🙂

Cika Nikola96
Cika Nikola96 Dan 2,131, 10:24

'el to vracate Tursku u zagrljaj? 😉
Gvozdeni, nista vezano za tebe. 😃

T3RZA
T3RZA Dan 2,131, 11:01

samo ti 😉

Tripkovic
Tripkovic Dan 2,132, 04:21

aj samo probajte sa turcima nesto da napravite... sa njima samo rat i nista drugo! ako je u pitanju Indonezija onda odlicno 😃

Chopp
Chopp Dan 2,130, 15:43

Pohvala za Vladimira? : )
Bravo! o7

Anominan
Anominan Dan 2,130, 15:47

Lord Andru Lavale je inače moj prijateljski nalog.

xDesertHamsterX
xDesertHamsterX Dan 2,130, 15:48

\o/

Hernu said this game is dead
Hernu said this game is dead Dan 2,130, 15:51

o7

Marcus Nerva Traianus
Marcus Nerva Traianus Dan 2,130, 15:51

Ko Turci,Indonezani,Iranci? neko od njih 😛

Predsjednik Republike SrBske
Predsjednik Republike SrBske Dan 2,130, 15:51

Босне нема и неће је бити, рече једном један чоек.

Budalimir
Budalimir Dan 2,130, 16:03

NOVA SJeB EPIZODA:
DJE BOSNA??

http://www.youtube.com/watch?v=nCpMfIRTksg

by MikiMaus

Apollon the Magnificent
Apollon the Magnificent Dan 2,130, 15:52

glupo je *urciti se brisanjem jedne bosne i pocinjati zvanicni mofa clanak sa tim, al ajde.. 🙂

Lord Andru Lavale
Lord Andru Lavale Dan 2,130, 15:54

Nije Bosna u našem dvorištu da je obrišemo, morali smo da se cimamo i to strašno... Valjda je svima očito jasno da mi u Aziji nemamo snažnog saveznika (jaku silu) koja može u svakom trenutku da se bori za naš interes.

MacakMiki
MacakMiki Dan 2,131, 00:41

Pusti ga....ranjeno je njegovo liberaldemokratsko srce! xD

Apollon the Magnificent
Apollon the Magnificent Dan 2,131, 04:21

aaa vidim promenili ste naslov clanka. 🙂

Arn.Magnusson
Arn.Magnusson Dan 2,131, 12:18

Serem vam se u indiju

MacakMiki
MacakMiki Dan 2,132, 00:32

Serem vam se na ameriku

Backoovan
Backoovan Dan 2,131, 23:23

pih *urcite se brisanjem Bosne jaka stvar..
pih *urcite se sa 10/10 resursa jaka stvar..
pih *urcite se okupacijom eUSA jaka stvar..

wtf?

Sta je onda pozeljno?
Biti isteran iz amerike, imati 3 resursa iz 3 regije, biti skoro obrisan i trpeti *urcenje nasih neprijatelja iz Indije... pih jaka stvar..

Dali Salvador
Dali Salvador Dan 2,130, 15:53

voted

Zeka Peka AI
Zeka Peka AI Dan 2,130, 15:58

Садржајно и живописно.

SerbianForce
SerbianForce Dan 2,130, 15:59

Mpp sa Francuzima wohohoho xD

SerbianForce
SerbianForce Dan 2,130, 16:16

Brazil 😃

s.eggfej
s.eggfej Dan 2,131, 05:19

it must be turkey : D

Sarma
Sarma Dan 2,131, 10:46

lal... guess friends from all over the world that are enemies in game will gimme some cs to fight against serbia then... 😛

Norbengo
Norbengo Dan 2,132, 00:13

Fuck Turkey, I hope it's Indonesia so we could end FYROM oppression in Australia and New Zealand

nele7
nele7 Dan 2,130, 16:06

\o/

vote !

Gambino_SSSS
Gambino_SSSS Dan 2,130, 16:06

Sjajna saradnja i odličan rezultat. Posebno veliku zahvalnost dugujem Vladu i mojim SJeBovcima.


SJeB salutira sa osmehom :D7

Predsjednik Republike SrBske
Predsjednik Republike SrBske Dan 2,130, 16:43

Ta budala je bio sjebovac i ostao bi sjebovac da nije imao neka posla sturci

SashaL
SashaL Dan 2,130, 16:10

Napokon neko da ocisti Aziju : )

Lord Andru Lavale
Lord Andru Lavale Dan 2,130, 16:11

Akcija "Očistimo eSrbiju" je u toku! 😛

NueveOcho
NueveOcho Dan 2,130, 16:11

Vlad Alexei o/
India o/

Where's Bosnia?

Lord Andru Lavale
Lord Andru Lavale Dan 2,130, 16:12

ĐE BOSNA ???

xDesertHamsterX
xDesertHamsterX Dan 2,130, 16:11

sirimo demonkratiju u svetu!

LevK0
LevK0 Dan 2,130, 16:13

o7

Bill The Kid Timmons
Bill The Kid Timmons Dan 2,130, 16:15

Voted

Hail CUA - Hail TWO

War3hous313
War3hous313 Dan 2,130, 16:21

o7

Fighter100
Fighter100 Dan 2,130, 16:31

it was a great battle..Thanks Serbia. o7

Georgian Shield
Georgian Shield Dan 2,130, 16:38

samo nemojte turke vracati...

Predsjednik Republike SrBske
Predsjednik Republike SrBske Dan 2,130, 16:44

hhahahhaha aj nek neko proba

Tifonus
Tifonus Dan 2,130, 18:07

Why not?

Momcilo Trkulja
Momcilo Trkulja Dan 2,132, 01:11

We don't forget so easily, that's why

Moorhuhn
Moorhuhn Dan 2,130, 16:51

Cenim... Indoneziju 😉

Lord Andru Lavale
Lord Andru Lavale Dan 2,130, 21:23

Nema od njih ništa.

VIBRATORURIKVERC
VIBRATORURIKVERC Dan 2,130, 17:32

kina je ta misteriozna zemlja 😃

kowalski_afc
kowalski_afc Dan 2,131, 03:08

sa njima smo bas bili u prijateljskim odnosima dok smo drzali LK xD

Vlada 505
Vlada 505 Dan 2,131, 07:16

Kinezi su dugo u nekoj prici da ce sa nama kao, ali oni pametno sede na dve stolice bole ih

Felllix
Felllix Dan 2,130, 17:38

Stvarno ste postigli mnogo ovog meseca, slazhem se xD
Pa tek kad obrishete Italiju...vrh!
Josh pa ako vam Poljaci daju opet Francusku, pa nema takvih ko vas na ovom svetu!

xD

Anominan
Anominan Dan 2,130, 17:40

Nismo znali da smo ovoliko silni dok nas vi niste izdali.

Felllix
Felllix Dan 2,130, 17:41

koje koga izdao ne bi o tome xD

Anominan
Anominan Dan 2,130, 17:45

I nemoj jer vi nama tek sad Istočnom Makedonijom vraćate ono što vam onomad posudismo našu originalnu teritoriju zbog resursa.

 
Objavi svoj komentar

Što je ovo?

Čitaš članak koji je napisao građanin eRepublika, virtualne strateške igre za više igrača koja se temelji na stvarnim državama. Kreiraj svoj vlastiti lik i pomogni svojoj državi da stekne slavu, dok se ti dokazuješ u ulozi ratnog junaka, renomiranog izdavača ili financijskog stručnjaka.