תמונת רקע מופעלת/כבויה

על העיתון

פתח עמוד ויקי

The Peoples Communist Party

President Chaz

7 לפני 3 ימים פורסם ב United Kingdom United Kingdom פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים


time=09:59 BST
The system is simple plurality with no threshold

CptChazbeard.................. (Pirate Cat … קרא עוד »

Election Latest

5 יום 4,631, 05:45 פורסם ב United Kingdom United Kingdom פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים

time=08:01 BST
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

The Unity Party ................... 30 Votes 12 Seats (-1 )
UK Reform Party ..........

קרא עוד »

Congress Who is the laziest?

8 יום 4,628, 11:22 פורסם ב United Kingdom United Kingdom פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים


This is to help you decide who to vote for in your congress primaries
(unless you are not allowed to vote!)

The worst member of congress golden spoon award goes to the record breaking
קרא עוד »

Tight race for pirate party President!

1 יום 4,621, 02:45 פורסם ב United Kingdom United Kingdom פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים


08:54 BST
UK Reform Party
WookieO 13
certacito 5
Jack OHerer 0
Winner:WookieO
Losers
certacito
Jack OHerer
________________Turnout 64.3% … קרא עוד »

Presidential election with exciting graph!

4 יום 4,611, 02:39 פורסם ב United Kingdom United Kingdom פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים


time=1😇8 BST
The system is simple plurality with no threshold

CptChazbeard.................. (Pirate Cat … קרא עוד »