תמונת רקע מופעלת/כבויה

על העיתון

פתח עמוד ויקי

Journal Officiel du Gouvernement eFrançais.

[RKF-JO] La France devient un empire!

14 יום 4,916, 15:29 פורסם ב France France פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים

[url= … קרא עוד »

[RKF-JO] La France en haut de la vague

23 יום 4,906, 23:37 פורסם ב France France פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים

[url= … קרא עוד »

[RKF-JO] La France Farte!

11 יום 4,899, 09:40 פורסם ב France France פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים

[url= … קרא עוד »

[RKF-JO] Be Nice with Brice !

15 יום 4,890, 07:23 פורסם ב France France פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים

Salut, ça farte?
Moi tous les matins je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie c’est important.

Je ne saurai trop vous … קרא עוד »

[RIF-JO] Fin de mandat et Campagnes militaires à l'étranger

27 יום 4,885, 08:55 פורסם ב France France פרשנויות וניתוחים פוליטיים פרשנויות וניתוחים פוליטיים
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord j’aimerais revenir sur le combat de Mardi contre la Bulgarie, je tiens à féliciter tous les קרא עוד »