תמונת רקע מופעלת/כבויה
80 80

FAREWELL

לפני 7 ימים פורסם ב: צעדים ראשונים באירפבליק טורקיה
16 16

Makale Görevi-2

לפני 29 ימים פורסם ב: צעדים ראשונים באירפבליק טורקיה
15 15

Makale Görevi-3

לפני 29 ימים פורסם ב: צעדים ראשונים באירפבליק טורקיה
14 14

Makale Görevi-1

לפני 29 ימים פורסם ב: צעדים ראשונים באירפבליק טורקיה
Subscribe to first steps in erepublik articles from טורקיה