תמונת רקע מופעלת/כבויה
33 33

Misiune !

לפני 20 ימים פורסם ב: צעדים ראשונים באירפבליק רומניה
28 28

guerilla

לפני 13 ימים פורסם ב: צעדים ראשונים באירפבליק רומניה
Subscribe to first steps in erepublik articles from רומניה