Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο

Σχετικά με την εφημερίδα μου

Άνοιγμα σελίδας Wiki

Featuring the Found Journal/Comm-Link/Memorandum series and Tea with Titans!
Sometimes it's just perfunctory eRep stuff. Enjoy!

Despatche #009

5 χθες Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

X.1 Oliver "Papa" Murphy, M.V Moray Mist, Korp Shipping

The Gray Rooms, Buenos Aires, Argentina, Day XXXX

"I'm not sure what you're asking of me señor. How doe's it work?" asked … διάβασε περισσότερα »

Despatche #007

4 Ημέρες 4,338, 10:57 Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

2.7 Sarah O'Malley, Publican of the Foxes Covert Inn, Skibbereen

Peadar MacGillicuddy and his son Kienan had lost their transit truck to an Irish M.U, the L.P.A that "needed it for … διάβασε περισσότερα »

Art Competition I

14 Ημέρες 4,330, 18:25 Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

Join Now!


'Story chap n' chapettes? It's Sethesinδιάβασε περισσότερα »

Despatche #005

1 Ημέρες 4,330, 08:19 Δημοσιεύθηκε στην Ireland Ireland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

2.4 Special Ops Commander, Seán "Black Hound" Murphy, Veritas Unit, Rasa Blank

My footsteps made long echoes and my shadow grew by the light of the high window behind me as I made my … διάβασε περισσότερα »

Despatche #003

2 Ημέρες 4,323, 07:18 Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία
1.4 Special Ops Commander, Seán "Black Hound" Murphy, Veritas Unit, Rasa Blank

"Pick up the pace you dawdlin' shites! We need this kip cleared before sunrise! Get a move on or … διάβασε περισσότερα »