Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο

Σχετικά με την εφημερίδα μου

Άνοιγμα σελίδας Wiki

This is ''The Fighting Independent'', one of switzerland's oldest+coolest newspapers. it was founded on day 2050, and it delivers quality/funny/wild news ever since!

swiss news: day 4444, and new ideas?

14 πριν 2 ημέρες Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

Dear swiss people and friends, hello!

Today, we've reached a unique new achievement for erepublik:
we witness day 4444!
wow, 4 numbers, placed in 4 rows...
the unique day 4444 is upon us.

and talking about numbers, do you think that

διάβασε περισσότερα »

swiss news: japan's demise?

14 Ημέρες 4,430, 15:16 Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

Dear swiss people and friends, hello!

Today, an alarming thing has happened to e-japan.
according to various sources from the e-japanese goverment, one of the major e-bank profiles of e-japan (if not its primary economic account), has been

διάβασε περισσότερα »

swiss news: merry christmas, and events?

8 Ημέρες 4,418, 13:56 Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

Dear swiss people and friends, hello!

first of all, the important update of today is:
merry christmas!

and lets hope that there will be a new christmas mission, or a few christmas-themed quests/tasks to complete...

yeah, like i've said,

διάβασε περισσότερα »

swiss news: is e-pakistan.... GONE?!

46 Ημέρες 4,398, 19:35 Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

Dear swiss people and friends, hello!

So today, i was wandering around and chilling in erepublik as usual, UNTIL...
i saw some people mentioning stuff about e-pakistan being in a strange state, and that the same thing happened to e-north korea

διάβασε περισσότερα »

swiss news: an amazing journey map quest. (12th anni quest)

9 Ημέρες 4,383, 13:47 Δημοσιεύθηκε στην Switzerland Switzerland Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία Κοινωνική επικοινωνία και ψυχαγωγία

Dear swiss people and friends, hello!

OK, so for the 12th anniversary of erepublik, i only expected them to bring out the weekly challenge, and to also perhaps add a few small rewards in it too, but thankfully i was wrong:

they've added the ''

διάβασε περισσότερα »