Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο

[GOV] day 5800 - Summary for current situation

8 Ημέρες 5,800, 00:53 Δημοσιεύθηκε στην South Korea South Korea Πολιτικές διαμάχες και ανάλυση Πολιτικές διαμάχες και ανάλυση

# 현 상황 요약과 한국의 미래

1. CODE 탈퇴 관련

한국은 CODE를 탈퇴했습니다. 내부에서 진지한 논의가 이루어진 것은 아니고, 저 혼자 추석 주간 고민하다가 결정한 사항이므로 불만이 있으시면 언제든 어떤 방식으로든 표현하셔도 좋습니다. 약 5년 전 끝난, 그 이전 5년 이상의 대만 식민지 기간을 종결짓는 것에 CODE의 도움을 많이 받은 것도 사실이고, 현재 CODE가 매우 어려운 상황이라 의리없게 탈퇴한 것으로

διάβασε περισσότερα »

[GOV] day 5796 - leave CODE

7 Ημέρες 5,796, 12:27 Δημοσιεύθηκε στην South Korea South Korea Πολιτικές διαμάχες και ανάλυση Πολιτικές διαμάχες και ανάλυση

결정했습니다.
코드 나갑니다.
당분간 한국은 온전히 한국을 위해 행동합니다.

διάβασε περισσότερα »

[GOV] day 5779 한 주 요약

6 Ημέρες 5,779, 23:23 Δημοσιεύθηκε στην South Korea South Korea Ανάλυση μαχών Ανάλυση μαχών

이번주는 평이하게 처발렸습니다.

냉무..

διάβασε περισσότερα »

[GOV] day 5766 한 주 전장요약

8 Ημέρες 5,766, 20:06 Δημοσιεύθηκε στην South Korea South Korea Ανάλυση μαχών Ανάλυση μαχών

뭔가 열심히 전장을 열고 힘들게 싸우고 이기고 지고 하는데, 기록이 하나도 없는게 아쉬워서... 뭐라도 남겨볼려고 기사 씁니다.

여기는 이제 일요일이 끝나는 시점이니 한주간의 전장 요약 알려드립니다.
(더듬더듬 기억이라, 틀린 내용이 있으면 알려주세요)우선, 시작은 우크라이나가 점령한 경기도에 저항을 열어서 해방했습니다:
https://www.erepublik.com/en/military/battlefield/

διάβασε περισσότερα »

팩을 팔거예요

0 Ημέρες 5,757, 06:54 Δημοσιεύθηκε στην South Korea South Korea Οικονομία Οικονομία

왜 [GOV] 머릿말이 없냐면, 제 개인으로 장사좀 하려는 거거든요. 팩 쓸 한국인이 얼마나 남았냐 싶긴하지만...

제가 돈이 많아서 예전 콜린마냥 한달에 팩 몇십개씩 cc에 판다음에 CO로 뿌리면 좋겠는데, 그러진 못하구요, 개인 사욕을 보태서 조금 할인해서 팔 수는 있을거같아요. 다행히도(?) 오픈카톡 플필로 송금이 되네요.

혹시 필요한 사람 있으면 톡방에서 봐요.
https://open.kakao.com/o/gNFhRBd

διάβασε περισσότερα »