Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο

Quinta settimana iniziative della BPJ

5 Ημέρες 4,165, 14:37 Δημοσιεύθηκε στην Italy Italy Πρώτα βήματα στο eRepublik Πρώτα βήματα στο eRepublikQuinta settimana insieme ed anche questa settimana abbiamo qualche novità. Dal questionario è emerso che siamo pronti a sostenerci l'un l'altro con tempo e merci e questo mi fà … διάβασε περισσότερα »

Quarta settimana iniziative della BPJ ed I risultati del secondo torneo

9 Ημέρες 4,159, 13:23 Δημοσιεύθηκε στην Italy Italy Πρώτα βήματα στο eRepublik Πρώτα βήματα στο eRepublikAnche per la quarta settimana continuiamo a premiare i nostri membri ed abbiamo un paio di novità. Nella scorsa settimana abbiamo distribuito un questionario tra i membri della MU … διάβασε περισσότερα »

Piccoli tutorial della BPJ ( ghost booster e medaglie FF )

1 Ημέρες 4,156, 13:56 Δημοσιεύθηκε στην Italy Italy Πρώτα βήματα στο eRepublik Πρώτα βήματα στο eRepublikQuesta è farina di spartako rosso
oggi parliamo del ghost booster
https://wiki.erepublik.com/index.php/διάβασε περισσότερα »

Piccoli tutorial della BPJ ( Industrie ed holding )

4 Ημέρες 4,153, 13:26 Δημοσιεύθηκε στην Italy Italy Πρώτα βήματα στο eRepublik Πρώτα βήματα στο eRepublikIl fine ultimo della nostra MU è di creare cittadini/combattenti che combattano per l' Italia e per farlo siano autosufficenti. L' unico modo di essere autosufficenti è quello di … διάβασε περισσότερα »

Terza settimana iniziative BPJ

6 Ημέρες 4,152, 14:18 Δημοσιεύθηκε στην Italy Italy Πρώτα βήματα στο eRepublik Πρώτα βήματα στο eRepublikE' finita la terza settimana e continuiamo a premiare i nostri membri ma abbiamo un paio di novità. Come anticipato nella circolare è stato raddoppiato il premio in cibo per i DO … διάβασε περισσότερα »