Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο

Σχετικά με την εφημερίδα μου

Άνοιγμα σελίδας Wiki

Radikal Sol'daki Stalinizm ve Hocaizm'in Sesi

İlk sayımız

28 Ημέρες 4,318, 08:44 Δημοσιεύθηκε στην Turkey Turkey Πολιτικές διαμάχες και ανάλυση Πολιτικές διαμάχες και ανάλυση


"Yüzyılı aşkın bir süredir, kapitalist burjuvaziyi, bü­yük mülk sahiplerini, emperyalistleri, oportünistleri ve Marksizm - Leninizm döneklerini korkutan şey komü­nizmdir. Yü … διάβασε περισσότερα »