Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο
War Declared

Η χώρα Τουρκία κήρυξε πόλεμο στη χώρα Ινδία
Ημέρες 4,438, 12:20 (πριν 4 ημέρες)

Subscribe to all articles from Ινδία