Fond on/off

Join the new world

 
eRepublik - Online Strategy Game

♔ [Vote missingno/Stem missingno] Revised policies / Herzien beleid

1,810 jour, 11:29 Published in Netherlands Royaume-Uni de Bernard Hoffington

[Dutch version below]

Index

1. Summary
2. A review on the current government
3. Policies
- 3a. Revised Liberation Fund
- 3b. MPPs + allowing private funding
- 3c. Communes + needs to be fixed
4. Ministries explained (Found in a seperate article HERE)1. Summary
A brief explanation of the government we hope to bring during the next term.

We want to bring a more media present government to the eNetherlands. We want more fun and games to keep the citizens happy while borrowing eGermany's Library format to better present our coaching articles to help newer players.

We'll be pushing for NEW articles from every ministry and won't see any reposts. We want to make the eWar scene fun again by having the Ministry of Defense publish articles informing us of why we fight in certain battles and informing our citizens of the wars going on around us.

We aim to tackle the financial crisis, but being honest, this is not an easy task and may take months. We hope to discuss the communes which is eating away at our finances and search for ways to boost income.

Overall, our main goal is to boost activity and bring back the fun.2. A review on the current government
While most will agree that van Spijck and his ministers are doing a great job, others find the lack of media presence disturbing (not a star wars quote) and everyday we see our population falling, this, of course could have nothing to do with the current government. But we feel more needs to be done to reach out to the citizens get them enthusiastic about playing again.

We've seen little from the MoD, a ministry that we need publishing articles perhaps twice a week to help put patriotism back into our hearts and get us motivated into the battles we fight and not just fighting for daily orders.

Coaching and Finance ministries have been doing excellent jobs, we see no flaw anywhere else and congratulate van Spijck and his colleagues for the work they have done.3. Policies
- 3a. Revised Liberation Fund
We saw a lot of negative feedback regarding the Liberation fund, the main points against it were that starting a resistance war against ePoland would get us wiped, we agree with this but the liberation fund can be collected from private sponsors or funding as well as ONLY starting a resistance when we can successfully keep the regions and when it is in cooperation with EDEN.

Over the last week we saw many people come together to raise funds for an extra MPP, if people are ready to offer money for more battles we're sure people will be ready to fund supplies for a successful resistance war, when the time comes.

- 3b. MPPs + allowing private funding
As mentioned above we saw people pull together to raise 10,000cc to fund a new MPP with eCroatia earlier this week. Up until now there has been no effort made into seeking funds for MPPs which we sometimes sorely need.

I will not be lowering the amount of MPPs we sign and will try to gain more MPPs through the methods of private funding. These funds raised won't be paid back and will not put any debt on our finances. There are already people offering funds and sponsorship. We are a great and old nation full of senior players who have become self supporting over the years and we must not ignore these gifts offered to us.

- 3c. Communes + needs to be fixed
The communes are currently burning a hole in our finances. After speaking to Dave Brinkman earlier this week we found out there are currently 58 people working in the communes with many more spaces available.

We discussed the idea of limited communes to national military unit members only, this received bad feedback and when speaking to Mr Brinkman, he informed us that less commune workers would only supply him with less resources, meaning an even greater loss.

This is a tough subject and may take months to resolve. We hope to bring these issues up to our government and find ways which we can make the communes work more financially efficient.
Regards,
♔missingno
Presidential candidate.
Supported by Iron & Wine,DemNL and Libertas.Index

1. Samenvatting
2. Mening over de huidige regering
3. Beleidsplannen
- 3.a Herziene Bevrijdings Fonds (‘’Liberation Fund’’)
- 3b. MPP’s + toestand private financiëring
- 3c. Oplossingen voor ‘’Communes’’
4. Uitleg ministeries (te vinden in een apart artikel HIER)1. Samenvatting
We hopen een korte uitleg te kunnen geven over de regering gedurende het volgende kabinet, om interesse in de politiek te verhogen. We willen dan ook een regering die meer bekwaam en actief is met de media in eNederland. We willen meer plezier en games introduceren om de burgers tevreden te houden. Tegelijkertijd willen we ook onze coaching artikelen beter presenteren aan de bevolking (door bijvoorbeeld het lenen van eDuitsland’s wijze van coaching.)

We gaan streven voor NIEUWE artikelen van elk ministerie and niet enkel voor herpublicering van oude artikelen. Door het Ministerie van Defensie artikelen te laten publiceren met informatie waar en waarom we in bepaalde oorlogen meevechten, maar ook over de gevechten om ons heen hopen we het militaire deel van eRepublik weer leuk te houden/maken.

Een van de belangrijkste doelen is natuurlijk het aanpakken van de financiële crisis, maar om meteen eerlijk te zijn, dit zal geen makkelijke taak zijn en vereist waarschijnlijk maanden tijd en werk. We hopen de zogenaamde communes te kunnen te bespreken en aan te pakken die een groot deel van ons inkomen afsnoepen, maar we willen ook naar alternatieve middelen kijken om inkomen te winnen.

In het algemeen zal ons beleid activiteit verbeteren en de fun terugbrengen in het spel.2. Mening over de huidige regering
Hoewel de meeste het erover eens zullen zijn dat Van Spijck en zijn team het goed doen, vinden anderen het gebrek aan media activiteit zorgwekkend. Tegelijkertijd zien we elke dag onze bevolking afnemen, en alhoewel dit buiten het bereik van de huidige regering valt, voelen we dat er meer moet worden gedaan om onze burgers te bereiken en ze enthousiast te maken en te houden in het spelen van eRepublik.

We hebben daarnaast weinig gezien van het Ministerie van Defensie, een ministerie dat veelvuldig artikelen moet posten (misschien wel twéé keer per week), om de strijdlust op te wekken in onze harten en ons te motiveren te vechten in bepaalde oorlogen (en niet alleen om de ‘daily order’ te vervullen)

Het Ministerie van Coaching en het Ministerie van Financiën hebben beide geweldig hun werk gedaan, waar samen met de resterende ministeries niets aan op te merken valt en daarom willen we Van Spijck en zijn collega’s feliciteren met het werk dat zij al hebben gedaan.3. Beleidsplannen

- 3a. Herziene Bevrijdings Fonds
We hebben veel negatief commentaar gezien op dit idee. Het gebruikelijk kritiek was dat het starten van een ‘resistance war’ (verzetsoorlog) tegen ePoland onze vernietiging zou betekenen. We zijn het hiermee eens, maar willen erop wijzen dat het Bevrijdings Fonds aangevuld kan worden met privaat geld en alleen gebruikt zal worden wanneer we zeker zijn dat we onze regio’s kunnen bevrijden, kunnen houden én we in samenwerking met EDEN dit kunnen bereiken.

Gedurende de laatste dagen hebben we veel mensen gezien die samen zijn gekomen en geld hebben ingezameld voor een extra MPP. Als mensen geld willen doneren voor meer gevechten, zijn we er zeker van dat diezelfde mensen (en nog vele anderen) bereid zijn een succesvolle verzetsoorlog te steunen, wanneer de tijd rijp is.

- 3b. MPP’s + toestaan privaat financiëring
Zoals eerder is beschreven hebben we een groep mensen gezien die samen 10.000 gulden hebben verzameld om een nieuwe MPP met eCroatia te kunnen financiëren. Tot dat moment was er nog geen initiatief geweest in het zoeken van zulk geld om MPP’s te kunnen financiëren, terwijl we deze hard nodig hebben.

Ik zal het aantal MPP’s niet verlagen en zal zelfs proberen meer MPP’s te tekenen door de eerder genoemde methode van financiëring van welwillende burgers. Dit geld hoeft niet terug betaald te worden en zal ons daarom ook geen extra schuld opleveren. Er zijn mensen die bereid zijn zulke acties te sponsoren. We zijn een geweldig land vol met oud-spelers die door de jaren heen zichzelf volledig kunnen redden en we moeten hun hulp die aangeboden wordt absoluut niet negeren.

- 3c. Oplossing voor Communes
De communes bezorgen ons momenteel een gat in ons hand. Na Dave Brinkman gesproken te hebben eerder deze week zijn we er achter gekomen dat er momenteel 58 mensen in de staatsbedrijven werken, met nog vele plaatsen beschikbaar.

We hebben het idee om de communes te beperken tot enkel officiële Military Unit leden besproken, maar dit ontving veel kritiek. Mr Brinkman wees ons erop dat minder medewerkers hem alleen maar minder zou opleveren, en dus netto alleen maar een nog groter verlies voor ons land.

Dit is een ingewikkeld onderwerp en kan maanden nodig hebben om op te lossen. We willen deze problemen aan het licht brengen in onze regering en manieren vinden om de communes meer financieel efficiënt te laten functioneren.
Regards,
♔missingno
Presidentieel kandidaat.
Gesteund door Iron & Wine,DemNL en Libertas.
 

Commentaires

Ivffan
Ivffan 1,810 jour, 11:56

o7

Lily Jayne Summers
Lily Jayne Summers 1,810 jour, 11:59

Good luck!

2.D.G
2.D.G 1,810 jour, 12:01

\o/ Vote Missingno.

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington 1,810 jour, 12:01

Thanks Lily, you too ; )

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje 1,810 jour, 12:06

Good luck, missingno. And good points, though many ideas brought up need more people and/or activity in the government = hard. We in fact introduced a Ministry of Information for better media coverage but reality is a b*tch. But who knows, I am sure you would make a fine minister in this dept XD.

People chipping in is always good, though not sure government policy? Besides, i am not sure we can ask for millions from our senior players...

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington 1,810 jour, 12:08

We can always start a secret police MU and 'ask nicely' for money 😛
^Joke lol

Thanks ZM.

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate 1,810 jour, 12:11

Great plans 🙂

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau 1,810 jour, 12:18

Secret police MU...I like it...

Good luck!

Alex the best123
Alex the best123 1,810 jour, 12:41

All this talks about more articles, makes me remember Mattio. He was CP over half a year ago. Writing article after article, but forgot to run the country. I'm not sure we need another entertainer for President. Especially not now.

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington 1,810 jour, 12:46

Mattio was a great politician, he put hours of effort into work via IRC and did great surveys which found out information on our citizens which helped us improve lots in the long run. He was a great guy, a great CP, shame to see him eDead. Worked with him a lot. I was his Minister of Home Affairs.

ElGorro
ElGorro 1,810 jour, 12:48

Good luck missingo! o7

Kutluk Bilge Kul antiocha
Kutluk Bilge Kul antiocha 1,810 jour, 12:53

Good luck panpa! o7

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington 1,810 jour, 12:57

iNCi o>

djirtsdew
djirtsdew 1,810 jour, 13:00

I miss Mattio too 🙁
My first friend in this game. I've been in a lot of parties he was active in, starting with LSD.

Great writer, good journalist, good politician, and when he was president he had a skilled government.

I'm actually even not sure why an entertainer for president would be bad. At least as long as the treasury does not get emptier because of it...

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington 1,810 jour, 13:05

djirtsdew do you have his personal email or anything?
We should bring him back from the dead!

pearlowl
pearlowl 1,810 jour, 13:20

good luck ﴾͡๏̯͡๏﴿/

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington 1,810 jour, 13:26

Thanks for the support pearlowl ﴾͡๏̯͡๏﴿/

Novarefuge
Novarefuge 1,810 jour, 14:21

The second part looks better than the first, but i cant read it.

Ariovistuz
Ariovistuz 1,810 jour, 14:27

good luck o7

Mc Claren
Mc Claren 1,811 jour, 01:43

wait a minute only 58 people are working in the communes that's not even 60% of the eNL army on it's own WTF! where is everybody else working and more importantly why? from your article i deduce that when more people work in the communes it will be more efficient right? maybe it's time to write an article about that

eRepTrader
eRepTrader 1,811 jour, 11:53

Hmm, nice change in plans. Much more realistic I think. Only point that remains is that in fact you've almost adopted the program of van Spijck's gov. His (teams) approch is not questioned anymore, besides the inform the public part....

Bernard Hoffington
Bernard Hoffington 1,811 jour, 13:03

Well we posted our original plans so we could see peoples feedback and work on it to best fit the peoples needs. That's why it was labeled [DRAFT]. We think we're fitting our policies to what people want, and that's something we're going to do throughout our term if we are elected.

van Spijck is doing a good job regarding the policies but we don't think he is making way for feedback/media interaction like we will. So hopefully at least that's one major difference.

Thanks for comments!

Mattio
Mattio 1,811 jour, 14:52

*Logs in*

Good luck missingno!

*Logs out*

Rory Winterbourne
Rory Winterbourne 1,811 jour, 16:22

gl

 
Publier ton commentaire

Qu'est-ce ?

Vous êtes en train de lire un article écrit par un citoyen d'eRepublik, un jeu de stratégie multijoueur immersif où l'on retrouve des pays réels. Créez votre propre personnage pour aider votre pays à atteindre la gloire et devenez un héros de guerre, un grand journaliste ou un magnat de la finance.