محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

The official Press Room of the United States. Check here, for all official announcements from your government.

[WHPR] Inauguration Day!!!

31 2 روز قبل منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
Inauguration Day!!!

[img width=600 height=337]https://ewscripps.brightspotcdn.com/dims4/default/c367287/2147483647/strip/true/crop/640x360+0+60/resize/1280x720!/quality/[/img]
بیشتر »

[WHPR] Day 4630: CONTAGION

9 4,630, 17:01 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیDateline: Thursday, July 24, 2020 (Day 4630)
Location: James S. Brady Press Room, The White House

[img]https://imagizer.imageshack.com/v2/675x43q90/924/[/img] … بیشتر »

[WHPR] Day 4615: The Paul Proteus Show

10 4,615, 14:59 روز منتشر شده در USA USA تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیDateline: Thursday, July 10, 2020 (Day 4615)
Location: James S. Brady Press Room, The White House

[img]https://imagizer.imageshack.com/v2/675x43q90/924/[/img] … بیشتر »

[WHPR] Day 4597: Census and Graphs!

15 4,597, 14:25 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیDateline: Wednesday, June 21st, 2020 (Day 4596)
بیشتر »

[WHPR] Taco Party and PP Elections!

10 4,592, 09:15 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیDateline: Wednesday, June 16th, 2020 (Day 4592)
بیشتر »