محیط روشن/خاموش

Контрабанда золотом або... а, ні, точно... контрабанда

43 4,280, 08:00 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادی

Ця стаття народилася в моїй голові багато років тому, але усі ці роки вона не мала сили актуальності, а описану в статті інформацію могли використати не так багато людей. Причини неактуальності дуже прості:
Ті хто може забезпечити роботу цього проце

بیشتر »

Навіть не знаю як назвати статтю

5 4,272, 02:10 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

(Тут був текст якого я видалив - Текст Сміття)

А тепер до справи.
Я знаю що в нашій еНеньці є достатня кількість гравців які добре розуміють як влаштований еСвіт стосовно новачків, туклікерів, ветеранів, старожилів, старовинних дубів, легенд, мал

بیشتر »

Ukrainian Stock Exchange

24 4,260, 08:26 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادی

Шановні читачі. Чим би ви не займалися у цій славній ігрульці, читати цю статтю є значний сенс, але при цьому користі від неї вам може бути все одно нуль.
Я вас попередив, вирішуйте самі.

Мова піде про фінанси та деякий вагомий ресурс, що здатен

بیشتر »

Блінчики з маслом

9 4,239, 21:22 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادی

Загубив посилання на сайт, де можна знайти на приклад найдешевшу харчову сировину щоб заїхати і затаритися.

Ну блііін...чики з маслом...

بیشتر »

Лично меня аж бомбануло

16 4,204, 01:41 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Самая короткая и информативная статья, которую можно только представить.
О точке зрения Картеля на распространение информации...
Да блин, мне на столько понравилось что я просто не мог обойтись без статьи на эту тему)))

Мне затыкают рот тем факт

بیشتر »