محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

om N3mo, Om Bajaj, Om AnB, gw kangen

[News]Day 4892 - Gosip Panas

19 4 ساعت قبل منتشر شده در Indonesia Indonesia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
By
Journalist :
-Richi
https://www.erepublik.com/en/article/بیشتر »

[News]Day 4891 - Berita Sepekan.

18 دیروز منتشر شده در Indonesia Indonesia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Failed Coup?, End of eRussia-eUS Economic Dominance.

By
Journalist :
-Richi

Narasumber :
-Rahmat Kyubi
-Bibim

Note
10 hari ga nulis berita karena stagnasi berita dunia, … بیشتر »

[Pemilu/Komunity]Back Story TalkShow Capres April

11 7 روز قبل منتشر شده در Indonesia Indonesia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Curcol
Sebenarnya aku g ada rencana bikin ini tadi malam, dan ini g pingin Publish Hasil ngobrol dengan Capres Fakfak, ada 2 alasan utama, 1 nanti aku dibilang g netral, 2 dibilang kampanye … بیشتر »

[Lomba]Final Lomba Catur #1: Piala Kipas Angin

20 4,882, 22:20 روز منتشر شده در Indonesia Indonesia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
Final بیشتر »

[Lomba]Pengumuman Hasil Lomba Hari Penyiaran Nasional

21 4,881, 20:36 روز منتشر شده در Indonesia Indonesia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Pengumuman Lomba Hari Penyiaran Nasional
-Lucky Endorser
-Lucky Commenter
-Best Commenter


Lucky Endorser
Pemenang Lucky Endorser … بیشتر »