محیط روشن/خاموش

[200~] К У Л Ї Ш. . .

9 4,278, 04:46 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


*клікабельно*

~ ~ ~

МОЖЕ КОМУ
ХЛІБИНКУ ?? 😉

[
بیشتر »

[300RH~] Свято Задрота (+хлібець)

18 4,274, 16:12 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
КОМУ
ХЛІБИНКУ ?? 😉


🗳🇯🇵🗳
بیشتر »

Що ж не так з "хохлами"?.. [c]

10 4,272, 13:20 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


🤡 🤡 🤡
بیشتر »

Першій Людині на Місяці — 50р. #сенсація

10 4,259, 15:37 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


🤡 🤡 🤡
بیشتر »

Нова антитрамповщина? #FoxNews

15 4,244, 16:50 روز منتشر شده در Ukraine Ukraine تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


2D>3D
بیشتر »