محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Shk shk

El Libro del Himalaya, Revelación 1: PsyCokenin, el Elegido

42 4,684, 23:14 روز منتشر شده در Argentina Argentina تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


Alabado el Profeta que se manifiesta en formas muy nebulosas y etílicas...

Una mañana cualquiera de Septiembre, los relojes se detienen, suena un ringoloteo, se materializa un بیشتر »

Oh no!!! Ando a paso de ♩ = 60

33 4,677, 05:47 روز منتشر شده در Argentina Argentina تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

HUMOR CROMÁTICORoto lubrica, el Profeta te la mete.بیشتر »

[BSM] Epopeya de un gobierno rojo que no será pero anhelamos

65 4,673, 21:07 روز منتشر شده در Argentina Argentina تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


El poeta, filósofo, militar amado PsyCokenin tuvo una visión, en un suspiro detuvo su andar y compartió la epifanía:

-Tuve una visión ...Un rojo amanecer bajo la atenta mirada del بیشتر »

Silly game to play but join :)

78 4,648, 14:57 روز منتشر شده در Paraguay Paraguay تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیبیشتر »

[efiljo II] Happy RL birthday, my eLove

18 4,590, 09:09 روز منتشر شده در Nigeria Nigeria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Today, efiljo II, is 1 year older and wiser. He is my dearest friend.I just woke up and .. … بیشتر »