محیط روشن/خاموش

[Авиаполк] Воздушный патруль

13 4 ساعت قبل منتشر شده در Russia Russia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیДоброго времени суток, дорогие читатели!

Ни для кого ни секрет, что авиаторам эскадры удара следует выполнять приказы МО. Однако случается, что найти м … بیشتر »

[Авиаполк] Статистика за неделю

10 10 ساعت قبل منتشر شده در Russia Russia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیДоброго времени суток, дорогие читатели!

Авиаполк – государственное подразделение, п … بیشتر »

[Авиаполк] Статистика за неделю

18 7 روز قبل منتشر شده در Russia Russia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیДоброго времени суток, дорогие читатели!

Авиаполк – государственное подразделение, п … بیشتر »

[Авиаполк] Статистика за неделю

10 4,278, 04:48 روز منتشر شده در Russia Russia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیДоброго времени суток, дорогие читатели!

Авиаполк – государственное подразделение, п … بیشتر »

[Авиаполк] Статистика за неделю

4 4,274, 04:48 روز منتشر شده در Russia Russia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیДоброго времени суток, дорогие читатели!

Авиаполк – государственное подразделение, п … بیشتر »