محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

I might face death any time now! But I should try not to put myself in harms way as long as I can live. I know my purpose...?

- The Little Black Fish

هالوین 2021 ایرپ و ماموریت نائنگی نمی قولی

54 5,082, 00:51 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


سلام
[
بیشتر »

Came so far ~ تناسخ

90 5,011, 03:40 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیسلام
بیشتر »

Purity ~ اسپم خالص

41 4,999, 09:27 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

[img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVjO-MLIjc1uCpRnrhIWtU2tWZgvUkxQVapPp6NGJ6gNbiJ9oRK8eUW7YfI_YEgGRLZgvHfN5bpCp58I99abt5Ui-[/img] … بیشتر »

Aftermath ~ بازمانده های تمدن آینده

88 4,990, 05:50 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


قهرما
بیشتر »

آپدیت خانه و انرژی روز 4930

22 4,930, 07:50 روز منتشر شده در Iran Iran قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

بیشتر »