محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

I might face death any time now! But I should try not to put myself in harms way as long as I can live. I know my purpose...?

- The Little Black Fish

پیش درآمدی بر سالگرد و سفر شگفت انگیز⚠️update📢

50 5,479, 04:16 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیسلام
بیشتر »

جعبه های ساتوشی

18 5,459, 12:29 روز منتشر شده در Iran Iran قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیکسلام
بیشتر »

هالوین 2022

20 5,457, 06:06 روز منتشر شده در Iran Iran قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک
سلام
بیشتر »

This Is Power ~ انتخاب با کیست

21 5,395, 13:39 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی
سل
بیشتر »

Secret scroll ~ بیدار شده

51 5,384, 13:58 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی[img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEWIHTrECmaxjvrn3s34lxxeDcmhoS7UzJdl-4msBGaY1sFFn6sdcefS2yLVIzS-[/img] … بیشتر »