محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

I might face death any time now! But I should try not to put myself in harms way as long as I can live. I know my purpose...?

- The Little Black Fish

عشق در آرامش ~ crush in minute

19 5,565, 18:42 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


سلام
[
بیشتر »

Numb ~ ورای 5555

27 5,555, 10:41 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر »

First warning ~ همه چی در مورذ چالش زمستانه

17 5,509, 14:42 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


سلام
خی
بیشتر »

wam is needed...

26 5,487, 06:57 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


سلام، لطفا وام بدین. خدافز
بیشتر »

ما در برابر ما ~ The Ancient Ones

35 5,483, 20:57 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


سلام به
بیشتر »