محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

I might face death any time now! But I should try not to put myself in harms way as long as I can live. I know my purpose...?

- The Little Black Fish

عع لجند شدم

37 5,792, 20:27 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر »

Won't be alone ~ عکس های آینده

14 5,775, 15:56 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیhttps://www.youtube.com/watch?v=gCToMtGMxmY
Rise Up

[img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXxSIsbgdV-TL-[/img]
بیشتر »

تابستان استوایی با بستنی ~ why awake

37 5,747, 13:27 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیسلام
بیشتر »

Reminds ~ باقیمانده

23 5,709, 14:14 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیhttps://youtu.be/CMF3qeu7fHY
Middle of the Night「AMV」


[img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/[/img] … بیشتر »

ساتوشی 4 ماهه ~ until dawn

22 5,579, 12:02 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


[img][/img]
بیشتر »