محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

I might face death any time now! But I should try not to put myself in harms way as long as I can live. I know my purpose...?

- The Little Black Fish

عع هالو... نه چیز ولنتاین ~ Relatives

33 5,927, 04:39 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

عع چالش زمستونی با گیفت ~ lost dreams

16 5,873, 11:03 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی[
بیشتر »

عع سالگرد تموم شد ~ last steps

55 5,856, 10:43 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

عع چالش هالوین اومد ~ more & more

32 5,824, 06:05 روز منتشر شده در Iran Iran قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

بیشتر »

عع لجند شدم

37 5,792, 20:27 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر »