محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

I might face death any time now! But I should try not to put myself in harms way as long as I can live. I know my purpose...?

- The Little Black Fish

فان به سبک امام ~ full armored

72 4,106, 02:58 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Bloom AMV - ST IC XIV

https://youtu.be/lP5W63D5ZkM
اول این از آهنگمون، … بیشتر »

اشتیاق برای عشق ~ Hungry for Love

47 4,104, 00:06 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

[img]https://lh3.googleusercontent.com/[/img]
بیشتر »

زیر غرش طوفان ~ No encore

154 4,095, 12:15 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

NO ENCORE!
سلام
در اینکه بخشی از مقاله یا کل آن را بخوانید یا رد شوید، آزادید! محض یادآوری فقط
جهت پیش فرض خواندن و قرار گیری تصاویر راست به چپ و بالا به پایین می ب
بیشتر »

For the record ~ آکادمیا فینیشیا

50 4,078, 22:56 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی


در این که این مقاله را ببینید، بخوانید یا نبینید اینا آزادید
این مقاله یک اسپم گنده هستش
هدف عکس های توشه
متن بهانس

[img]https://lh3.googleusercontent.com/[/img]
بیشتر »

Happy new year ~ خااااک زرشک

57 4,056, 05:49 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

[img]https://lh3.googleusercontent.com/-[/img]
بیشتر »