محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

eLatvijas Kara ministrijas oficiālais laikraksts / The official newspaper of the Ministry of Defence of eLatvia

[KM] eLatviešu aktivitātes programma - XXXVIII nedēļa

16 6 روز قبل منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیSveiciens eLatviešiem!

Esam aizvadījuši trīsdesmit astoto programmas nedēļu.
Šobrīd programmai ir pieteikušies 33 kareivji (1 jaunpienācējs), no … بیشتر »

[KM] eLatviešu aktivitātes programma - XXXVII nedēļa

5 5,985, 01:00 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیSveiciens eLatviešiem!

Esam aizvadījuši trīsdesmit septīto programmas nedēļu.
Šobrīd programmai ir pieteikušies 33 kareivji (2 jaunpienācēji), no … بیشتر »

[KM] eLatviešu aktivitātes programma - XXXVI nedēļa

6 5,978, 00:48 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیSveiciens eLatviešiem!

Esam aizvadījuši trīsdesmit sesto programmas nedēļu.
Šobrīd programmai ir pieteikušies 31 kareivis (2 jaunpienācēji), no … بیشتر »

[KM] eLatviešu aktivitātes programma - XXXV nedēļa

6 5,971, 00:50 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیSveiciens eLatviešiem!

Esam aizvadījuši trīsdesmit piekto programmas nedēļu.
Šobrīd programmai ir pieteikušies 29 kareivji, no kuriem visi dalī … بیشتر »

[KM] eLatviešu aktivitātes programma - XXXIV nedēļa

9 5,964, 01:05 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیSveiciens eLatviešiem!

Esam aizvadījuši trīsdesmit ceturto programmas nedēļu.
Šobrīd programmai ir pieteikušies 29 kareivji (1 jaunpienācējs), no … بیشتر »