محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

"Dios mueve al jugador, y éste la pieza, ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza?

Elecciones: Intercambio de poder.

38 2,510, 02:48 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

Erepublik ha mejorado mi vida.

65 2,509, 00:34 روز منتشر شده در Spain Spain قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیکLo que les voy a narrar quiero que quede entre nosotros, en secreto, no porque no se pueda contar, y al hacerlo … بیشتر »

La "Semana de las Viejas Glorias" se puede alargar un mes.

27 2,508, 01:50 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

"Spoland", una explicación alternativa: Frutas Fantas.

35 2,507, 02:15 روز منتشر شده در Spain Spain قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

بیشتر »

PODEMOS. Llega a eEspaña bajo la marca: "Gateemos".

56 2,506, 02:30 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »