محیط روشن/خاموش

[Eesti Kaitse] Air Estonia Project - 269. nädal (2.04.2024 - 8.04.2024)

1 5,989, 04:31 روز منتشر شده در Estonia Estonia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
Tere! Allärgnevalt on teie ees 269. nädala andmed. Üks osaline sai kõrgema auastme ja osalejad … بیشتر »

[Eesti Kaitse] Air Estonia Project - 267. ja 268. nädal (18.03 - 1.04.2024)

1 5,986, 02:10 روز منتشر شده در Estonia Estonia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
Tere, Alljärgnevalt on teie ees 267. ja 268. nädala info.

267. nädal
[url=https:// … بیشتر »

[Eesti Kaitse] Air Estonia Project - 264., 265., 266. nädal (27.02 - 18.03.2024)

1 5,966, 15:01 روز منتشر شده در Estonia Estonia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
Tere, Alljärgnevalt on teie ees 264., 265. ja 266. nädala info.

264. nädal
[url= … بیشتر »

[Eesti Kaitse] Air Estonia Project - 262. ja 263. nädal (13.02 - 26.02.2024)

3 5,951, 20:27 روز منتشر شده در Estonia Estonia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
Tere,

Alljärgnevalt on teie ees 262. ja 263. nädala kokkuvõte. 2 inimest said kõrgema sõ … بیشتر »

[Eesti Kaitse] Air Estonia Project - 260. ja 261. nädal (30.01 - 12.02.2024)

4 5,933, 12:33 روز منتشر شده در Estonia Estonia کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادی
Tere,

Alljärgnevalt on teie ees 260. ja 261. nädala kokkuvõte. Pidage meeles aktiveerida … بیشتر »