محیط روشن/خاموش

Battle of NB

0 4,257, 09:36 روز منتشر شده در Canada Canada تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

By: Jack Slower
Today Defense is close to claim the NB as their own.
We spoke to Senior Airman Jenson,L "We are close to winning the Battle of NB."

بیشتر »