محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Il mio nome è Phoenix, Cavaliere dello zodiaco. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad affrontare una nuova vita

[Day 5860] ASTERIA FAIL ANNIVERSARY - 1000 DAYS AFTER

41 5,860, 11:56 روز منتشر شده در Italy Italy تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

ASTERIA FAIL ANNIVERSARY - 1000 DAYS AFTER

EN

I'm back just in time to celebrate the 1000th day of the demise of TITAN DC and his crew from ASTERIA. Too bad I
بیشتر »

Ikki the Punisher is back!

37 5,826, 13:06 روز منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

Ikki the Punisher is back!

https://prnt.sc/MSois7zA_mCP Bulgaria https://prnt.sc/-YYeCUx3SzJH
https://prnt.sc/YXDaM2ykwtyw Slovenia https://prnt.sc/jQJxPzhAll9c
https://prnt.sc/Z5kUrMUSI9Xu Serbia https://prnt.sc/
بیشتر »

[SKH 2021] A place called Home!

21 4,804, 10:34 روز منتشر شده در Croatia Croatia تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی
[SKH 2021] A place called Home!

I would say that after a year this beautiful party is much more than a single container of people. This is a home, our home! As good
بیشتر »

[HelpCroatia] Earthquake 29.12.20 Petrinja-Sisak-Zagreb

21 4,788, 18:08 روز منتشر شده در Croatia Croatia تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
[HelpCroatia] Earthquake 29.12.20 Petrinja-Sisak-Zagreb

Here we are...

...in the end, this time, I decided to open a page to raise funds for Croatian friends. I won'
بیشتر »

[Day 4786] How Ikki Saved World Economy Again

39 4,785, 17:19 روز منتشر شده در Croatia Croatia کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادی
[Day 4786] How Ikki Saved World Economy Again

ERPK Day To Whom Donation Type & Amount
Today Perfect Marcel 2835000 cc
Today tomo
بیشتر »