محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

A Magyar Hadügyminisztérium hivatalos közlönye (official bulletin of Hungarian Ministry of Defense)

[HK]TW kisokos frissités

20 2 روز قبل منتشر شده در Hungary Hungary دستورات جنگی دستورات جنگی

[url=https://www. … بیشتر »

[HK] Hadügyi jelentés 07.19.

25 5 روز قبل منتشر شده در Hungary Hungary تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

[url=https://www. … بیشتر »

[HK] A kínai TW és a random sebzés

26 7 روز قبل منتشر شده در Hungary Hungary تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

[url=https://www. … بیشتر »

[HK] Hadügyi gyorsjelentés a világbékéről

11 4,255, 09:36 روز منتشر شده در Hungary Hungary دستورات جنگی دستورات جنگی

[url=https://www. … بیشتر »

[HK]Riadókészültség

60 4,252, 13:45 روز منتشر شده در Hungary Hungary دستورات جنگی دستورات جنگی

[url=https://www. … بیشتر »