محیط روشن/خاموش

Bolas de divo capi 1

16 5,957, 14:26 روز منتشر شده در Cuba Cuba تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Las bolas de Divo Cap. 1 Visitando Cuba.


Muy al norte de España, … بیشتر »

THE CUBADONIAN CRUSADE

14 5,938, 06:05 روز منتشر شده در Cyprus Cyprus تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Good morning, citizens of DWARF, citizens of the eWorl😛

I assume you are aware of the latest developments regarding the conflict between eSerbia and eCuba, which has been resolved with the agreement published in the Cuban press, which you … بیشتر »

Pomozite da oslobodimo Kubu

48 5,937, 08:11 روز منتشر شده در Serbia Serbia تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Dobro jutro, građani eSrbije, građani eSveta:

Mnogi od vas su do sada verovatno već obavešteni o tome da je na Kubi izvršeno nasilno preuzimanje

بیشتر »

Never forget [MACEDONIAN CRINGE ALERT]

19 5,932, 09:34 روز منتشر شده در Serbia Serbia تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

As some of you may have seen, Fernando de la Cromid has published an article today about the new rules that the TOers want to impose on the TWs of eCuba. Excluding the Serbians and threatening them with robbery if they dare to farm in eCuban TWs.

بیشتر »

Admin is Cuban.

12 5,932, 00:45 روز منتشر شده در Cuba Cuba تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیبیشتر »