محیط روشن/خاموش

[TORNEO] 127ᵃ edizione

8 14 ساعت قبل منتشر شده در Italy Italy تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیBenvenuti ad un nuovo appuntamento settimanale col torneo!
Questa settimana ci salutano AngeloDellaMorteTarokiu, Dhammapada e Halex19 per aver raggiunto 4 settimane senza kill, mentre rubber2012 si … بیشتر »

Bilancio ORG in affitto gennaio-aprile 2024

9 5 روز قبل منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Bilancio di gestione delle ORG del periodo gennaio - aprile 2024Carissimi concittadini,
si presentano, di seguito, i bilanci della gestione delle ORG relativi ai primi quattro mesi dell'anno 2024, riuniti in gruppi … بیشتر »

Bilancio ORG in affitto anno 2023

7 6 روز قبل منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Bilancio di gestione delle ORG dell'anno 2023Carissimi concittadini,
si presentano, di seguito, i bilanci della gestione delle ORG relativi ai singoli mesi dell'anno 2023, riuniti in gruppi omogenei, come previsto … بیشتر »

Bilancio ORG in affitto ottobre-dicembre 2022

11 7 روز قبل منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Bilancio di gestione delle ORG dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022Carissimi concittadini,
si presentano, di seguito, i bilanci della gestione delle ORG relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, … بیشتر »

[TORNEO] 126ᵃ edizione

8 7 روز قبل منتشر شده در Italy Italy تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیBenvenuti ad un nuovo appuntamento settimanale col torneo!
Questa settimana è stata molto tranquilla e senza eventi, con le kill terrestre ridotte quasi di due terzi.

Un rapido ripasso sulle … بیشتر »