محیط روشن/خاموش

[FoW] Last call, Plato!

58 4,269, 05:12 روز منتشر شده در Ireland Ireland تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی
Hello everyone


Regardless of your nationality, citizenship, MU or a party if you’re still here and … بیشتر »

[Ω] Nepobjedivi

37 4,257, 08:22 روز منتشر شده در Croatia Croatia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
Pozdrav domovini!

Počeo sam pisati ‘Weekly Report’ CrOmege, ali sam otišao toliko duboku u neke … بیشتر »

[Ω] Čuvari hrvatskog neba

39 4,207, 09:03 روز منتشر شده در Croatia Croatia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
Pozdrav domovini!

Čast mi je objaviti kako se CrOmega uspješno podigla iz mrtvih i ponovo kreće sa … بیشتر »

[AN] Actually, The Sky Is Ours!

78 4,196, 04:53 روز منتشر شده در Ireland Ireland تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
Hello eWorld


Last couple of months have been extremely hectic when it comes to the world balance, … بیشتر »

[MoF] Production regions profitability

6 4,192, 23:15 روز منتشر شده در Ireland Ireland کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادی
Hi Éire!

In cooperation with Alias12, who's still working abroad as our MoF Deputy I'm publishing our two reigons, Cork & Mayo's profitability calculations. … بیشتر »