محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Vivencias de mi edestino, el valor de la palabra se iguala al honor..

Piñera ql

28 4,346, 20:58 روز منتشر شده در Chile Chile تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Chadwik ql
C Pérez ql
Kast ql
Pinocho ql
Merino ql

Fachos qls

بیشتر »

República de Macedonia del Norte

4 3,857, 20:03 روز منتشر شده در Chile Chile تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Será el nombre definitivo de nuestros amigos macedonios.

بیشتر »

Emorimos

9 3,717, 12:26 روز منتشر شده در Chile Chile تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Cantidad de ciudadanos chilenos, mas de 1000..
Cantidad de ciudadanos chilenos,conectados, 50..
Cantidad de ciudadanos chilenos,luchando 11....
Cantidad de ciudadanos chilenos, emuertos 26000...

creo que eMorimos...

بیشتر »

Guerra en los Balcanes Bulgaria/Macedonia/Grecia

3 3,713, 14:47 روز منتشر شده در Chile Chile تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Llevan años peleándose y nos dicen simios a nosotros los Chilenos...
ya me cansaron ..

si esos 3 paises limaran sus asperesas podrían acabar con la egemonia de serbia y rumania...

ya basta..

بیشتر »

Soraja Vucelic

4 3,670, 08:00 روز منتشر شده در Chile Chile تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی
Gasten todas sus barras Serbios ....nosotros estaremos aquí..! a España le tomo 300 años..! … بیشتر »