محیط روشن/خاموش

Semana de misiones.

5 5,267, 00:27 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

Empieza una nueva ronda:
Plato yo te mardigo 🙁

Your current request was unable بیشتر »

Cronos te ayuda...

98 5,266, 00:10 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

.... con la misión esa.No me des las gracias, dame la pasta 😃

بیشتر »

VOTA CRONOS85 (Abril 22)

8 5,250, 00:26 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

España necesita a un candidato con mi agilidad.
[img]https://i0.wp.com/wiselwisel.com/wp-content/uploads/2022/03/ezgif-2-92c5aea91e.[/img] … بیشتر »

EVENTO DE SAN VALENTÍN (En los idiomas de España)

28 5,200, 08:58 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Ya es hora de que se use el translate google para los otros idiomas del país.

CASTELLANO - EUSKERA - GALLEGO - CATALAN - BABLE - ARAGONES - ANDALUH - PORTUGUES - FRANCES - KLINGON - MONGOL


EVENTO DE SAN VALENTÍN

Entre los días 5201

بیشتر »

VOTA CRONOS85 (Mayo20)

6 4,915, 10:57 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »