محیط روشن/خاموش

Morenas / Muraenidaes

13 5,965, 22:29 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Me voy a arriesgar y dar variedad en la prensa.
[img]https://i.ibb.co/dMw5k3Z/[/img]

بیشتر »

Receta de crema de puerros.

9 5,962, 09:34 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

El plato de cuchara calentito y reconfortante, ideal para la hora de la cena.INTERRUMPO ESE ESPACIO PARA HACER UN IMPORTANTE COMUNICADO
[img]https://media1.tenor.[/img] … بیشتر »

Esta yegua no es mi vieja yegua gris

5 5,934, 21:28 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیFELIZ LUNES. Ya queda menos para el finde

بیشتر »

A tough decision

0 5,853, 00:11 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی[img]https://statics.memondo.com/p/99/gifs/2017/09/GIF_427746_840bfc70bac24cc795f983a54db2e44d_participarias_en_esta_ruleta_d[/img] … بیشتر »

Mi padre es un hombre sabio.

10 5,840, 05:27 روز منتشر شده در Spain Spain دستورات جنگی دستورات جنگی

Trajo fruta para que coma, y como estaban de oferta trajo varios kilos de peras.

La pera es una fruta que posee vitaminas A, B, C y K, minerales como cobre, hierro, potasio y magnesio, además de ácidos saludables, su cáscara contiene … بیشتر »