محیط روشن/خاموش

Ennesimo esempio di parole vs dati e fatti

190 4,338, 05:51 روز منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Colgo la palla al balzo viste le risposte del titanico cazzaro che questa povera eitalia deve sopportare in bacheca, quando non è impegnato a trafugare i fondi nazionali.


In bacheca c'è chi fa notare strani numeri alle ultime elezioni. Numeri

بیشتر »