محیط روشن/خاموش

el caliente verano

32 4,609, 23:17 روز منتشر شده در Chile Chile تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


No podria haber llegado en mejor momento el verano QQ.
como si fuera adivino plato predijo mi compra de packs para este mes y asi subir … بیشتر »

Edictadura en un chilito desolado.

34 4,606, 22:09 روز منتشر شده در Chile Chile تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Para empezar este articulo quisiese pronunciar al Conde De Cavour.
¨Con un poder absoluto hasta a un burro vergano le resulta fácil gobernar¨[url=https://ibb.

بیشتر »