محیط روشن/خاموش

[MoE] PASP - Agosto, Semana 3

3 1 ساعت قبل منتشر شده در Portugal Portugal تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیOlá portugueses! 🙂

Aqui ficam os resultados da 74.ª semana do Programa de Apoio ao Soldado Português.TOP 3 Dano Aéreo Semanal[/
بیشتر »

[MoE] Euromilhões - Agosto, Semana 2

6 دیروز منتشر شده در Portugal Portugal تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Olá Portugueses! 🙂

O Ministério da Educação informa-vos que o número sorteado na sexta-feira … بیشتر »

[MoE] PASP - Agosto, Semana 2

39 5 روز قبل منتشر شده در Portugal Portugal تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیOlá portugueses! 🙂

Aqui ficam os resultados da 73.ª semana do Programa de Apoio ao Soldado Português.TOP 3 Dano Aéreo Semanal[/
بیشتر »

[MoE] Euromilhões - Agosto, Semana 1

9 4,281, 20:20 روز منتشر شده در Portugal Portugal تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Olá Portugueses! 🙂

O Ministério da Educação informa-vos que o número sorteado na sexta-feira … بیشتر »

[MoE] PASP - Agosto, Semana 1

87 4,279, 19:15 روز منتشر شده در Portugal Portugal تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیOlá portugueses! 🙂

Aqui ficam os resultados da 72.ª semana do Programa de Apoio ao Soldado Português.TOP 3 Dano Aéreo Semanal[/
بیشتر »