محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

El final de todo

El desengaño

6 4,539, 13:37 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Queridos compatriotas,

Quiero iniciar este artículo haciendo una pregunta
¿Quién es El Sensual Moreno?La

بیشتر »

Un fantasma asoma los hocicos

24 4,538, 15:31 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


El fantasma del eComunismo.
Algo que, como las cintas vhs, los disquetes, las lámparas a keroseno, creímos completamente obsoleto y olvidado parece … بیشتر »

Buenas

1 4,449, 14:09 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Noches

بیشتر »

Las gallinas que entran

2 4,389, 06:09 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Por las que van saliendo

بیشتر »

si no lo ves

15 4,388, 17:57 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

No está

بیشتر »