محیط روشن/خاموش

Легенда VII - за 59 дни

5 4,975, 01:24 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Липсата на епици и мъртвилото откъм турнири си казва думата.

بیشتر »

Легенда VI - за 51 дни

15 4,916, 09:49 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

За една година - 6 ранга.


بیشتر »

Endorse 2

4 4,909, 12:27 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Втората най-тъпа статия, която съм писал. 🙂

بیشتر »

Endorse

5 4,907, 12:33 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

Най-тъпата статия, която съм писал. 🙂

بیشتر »

Легенда V - за 56 дни

28 4,865, 12:02 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

При липса на промоции не можах да подобря рекорда от качването на IV. Ако не бях хванал и днешния епик, щеше да иде края на седмицата. Брадатият е виновен!بیشتر »