محیط روشن/خاموش

[BG/EN] Съюзници.... и врагове./It's good to know your allies... and enemies.

35 5,121, 08:27 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

БГ/EN

Аз лично не съм виждал битка, в която всички дивизии да са епични.
Personally, I have never seen all divisions in a battle in an epic state at once.

100% епик и 100% на

بیشتر »

Даваш ли, даваш, стиснатий Плато?

11 5,101, 11:13 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Май дава, малко но от сърце.

Тъй като току някой попита при качването на ранг при легендите дали се увеличава щетата на удар, ами качва се.

Днес станах легенда 13 и си сравних отчетите за щета на удар (с 50% бустер):

Легенда 12: 1 570 966

بیشتر »

СКАНДАЛНО!!! Мухата раздава!

83 5,100, 15:00 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Статията е с цел да накърня имиджа на NoFly като стиснат чичо Скрудж и да раздам малко от евтиния хляб, който той пусна на пазара преди малко и който аз прибрах. 🙂

Ще раздам 10 000 хляба К2 на първите 20 играча с ранг до леген 3, включително - по

بیشتر »

1 с много нули

64 5,089, 11:59 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Тоя път не се хваля за легендата, а отбелязвам преминаването на четири психологически граници:

10 000 патриотични медала
1 000 000 щета на удар (без бустери)
100 000 000 000 щета за една битка (това от миналата седмица)
1 000 000 000 000 (регис

بیشتر »

Легенда VIII - за 35 дни

12 5,010, 08:11 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Предсрочно.


بیشتر »