محیط روشن/خاموش
Region under attack

فیلیپینبه Kalimantan, هلند حمله کرد
4,899, 01:20 روز (2 روز قبل)

Region under attack

فیلیپینبه Luzon, کرواسی حمله کرد
4,899, 01:19 روز (2 روز قبل)

Region under attack

اندونزیبه Mindanao, فیلیپین حمله کرد
4,898, 17:04 روز (3 روز قبل)

Subscribe to all articles from فیلیپین