محیط روشن/خاموش

Join the new world

 

[SLP] Thanks and Vote Today

2,033, 21:17 روز منتشر شده در Switzerland سویس به وسیله Hunter4Life123Hello, fellow SLP members!

First off, I want to say thank you for letting me be your PP this past month. It was fun even though RL collided with it. I had a great time and I hope you also did...I'm really excited for next month!

Speaking of next month, please remember to VOTE FOR KAAD TODAY! The SLP has already held the June PP Primaries, run by remi.remi. (Click here to view the SLP's PP June Primary Results.) Kaad has been voted as the next PP of the SLP already (in advance in order to avoid PTO). 98peter and Smucktess are both candidates this month, but were not chosen. For this reason, please do not waste any votes on them; we must vote for Kaad because he won the Primaries.

Anyway, thank you for a great month and please vote for Kaad today!

Sincerely,
Hunter4Life123,
Swiss Congress Woman and Current Party President of the SLP

 

نظرات

Hunter4Life123
Hunter4Life123 2,033, 21:21 روز

[SLP] Thanks for a Great Month and VOTE FOR KAAD TOMORROW
http://www.erepublik.com/en/article/-2276708/1/20

~From the PP of the SLP~

Kaad
Kaad 2,034, 03:23 روز

Update the title

Hunter4Life123
Hunter4Life123 2,035, 06:17 روز

Good job, SLP members!

 
نظر خود را ارسال کنید

این چیست ؟

شما روزنامه ای را که به وسیله یک شهروند ایریپابلیکی نوشته شده است را می خوانید ، یک بازی شگفت انگیز استراتژی آنلاین که بر اساس زندگی واقعی و کشور های واقعی بنا شده است . شهروند خود را بساز و به کشورت در جنگ ، روزنامه نگاری یا اقتصاد کمک کن