Unio Nacionalista aterra a eEgipte

Día 2,068, 12:58 Publicado en Egypt España por Derviriles


Catalans d’eEgipte, Unió Nacionalista ja és aquí!
Els militants d’Unió Nacionalista ens hem decidit, després de molt de temps d’incertesa i de poca vida activa, creuar l’eMediterràni i desembarcar a l’Estat Català d’eEgipte.
Es per això que fem aquet article, on volem explicar què és el nostre partit, que volem fer, qui som, i on estem.

1. Què és Unió Nacionalista?

#Catalanisme #Nacionalisme #Sobiranista #Independentista #Sobiranista
Unió Nacionalista ha estat durant la major part de la seva trajectòria un partit que ha arreplegat jugadors no tan sols catalans, valencians, balears, etc., sinó que també gallecs, bascos, navarresos, andalusos, asturians, canaris, extremenys i fins i tot de d’Amèrica llatina.

I de la mateixa manera, la defensa dels pobles que caracteritza el nostre partit no només s’ha centrat en la independència com a meta a assolir, sinó que cada jugador ha triat i ha defensat la seva fórmula idònia, passant per la confederació, el federalisme, l’autonomisme, el regionalisme, etc., però en tots els casos Unió Nacionalista ha defensat l’autodeterminació dels pobles amb la idea que ha de ser una majoria de jugadors els que determinin el futur i el desenvolupament.

D’altra banda, Unió Nacionalista ha de ser realista i dir que entre els seus afiliats es trobava en la seva majoria (una majoria simple, cal dir) de catalans i independentistes.

2. Què venim a fer a eEgipte?#Democràcia #Institucionalista #estabilitat #consens: garantir la democràcia d’eEgipte en tots els àmbits electorals ingame i outgame que explicarà el triomf d’un estat fort, donant suport a la competència política i la responsabilitat. En un estat que s’està creant volem aportar decisions de consens en tots els àmbits per deixar de banda els interessos individuals i, sobretot, poder crear una estructura política crítica amb els desavantatges polítics que creen les males preses de decisions. Les institucions politiques catalanes han de poder ser consolidades a curt termini però de manera sòlida per poder desenvolupar una estabilitat interior i exterior.

#integració_nacional: tal i com hem explicat, provenim d’una cultura d’integració de molts pobles, cultures i nacionalitats. Amb la nostra experiència volem formar part per trobar la solució al problema que eEgipte com a estat s’ha d’enfrontar en poc temps en poder fer coexistir la comunitat catalanomediterrània amb l’ègipcia aràbica. Apostem per la correlació positiva entre totes dues col•lectivitats, el respecte, la col•laboració, la tolerància i la supervivència mútua.

#integració_exterior: el nom d’eEgipte ha de ser reconegut a l’exterior com la comunitat dels que parlem català. eEgipte ha de constar a les aliances amb països que permetin el desenvolupament econòmic i militar en una comunitat supranacional, com es NaN o les que puguin sorgir, i forta que posicioni el nostre país.

#Desenvolupament #benestar_social #Cultura #Llengua: eEgipte, estat català. Els jugadors tenen dret a desenvolupar-se i créixer amb l’ajuda i cooperació necessària, que garantirà una harmonia nacional consistent.

3. Equip: Qui som? #sinergia#participacióUN està dividia a dos països, eEgipte i eEspanya. Totes dues són igual de vàlides i defensen els mateixos interessos. Nosaltres som els mateixos de sempre i defensem lo de sempre.

4. T’ha agradat Unió Nacionalista? On estem?
Ingame eEgipte: http://tinyurl.com/UNeEgypt
Ingame eSpain: www.erepublik.com/es/party/unio-nacionalista-3180/1
Ingame Gudariak: http://tinyurl.com/co3p6wy
Fòrum: http://tinyurl.com/qgrhmzz
IRC[Rizon]: #unitat


5. Agraïments
Volem agrair a l’actual Govern la seva disposició a donar-nos un partit ingame.