Ambient on/off

About my newspaper

Open Wiki page

Zvanični bilten Srpske Vojske Interneta (SVI)

Reorganizacija pa regrutacija (4)

4 Day 2,399, 00:12 Published in Serbia Serbia First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Pregled aktivnosti i rezultata u prethodnih 8 dana:

1. Komanda jedinice je oformljena i čine je za sada komandant i dva zamenika komandanta jedinice. Zamenici komandanta su Sharke 22 i Dragili.

2. Danas je dan kada se bira kapetan jedinice.

read more »

Reorganizacija pa regrutacija (3)

6 Day 2,390, 00:59 Published in Serbia Serbia First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Pregled aktivnosti i rezultata u prethodnih 7 dana:

1. Po pitanju uspostavljene saradnje sa jedinicom SJS sve teče u skladu sa dogovorom i postavljenim planom događanja. RAW fabrika radi punim kapacitetom, neophodna količina sirovina za prvi

read more »

Reorganizacija pa regrutacija (2)

9 Day 2,383, 21:38 Published in Serbia Serbia First steps in eRepublik First steps in eRepublik

U skladu sa ranije objavljenim člankom sledi dopuna informacija:

1. Jedinica je uspostavila blisku saradnju sa SJS jedinicom i dogovoren je niz mera i aktivnosti u pravcu zajedničkog napretka obe jedinice.

2. Izgrađena je fabrika sirovina za

read more »

Reorganizacija pa regrutacija

16 Day 2,381, 22:04 Published in Serbia Serbia First steps in eRepublik First steps in eRepublik

Ukratko da ne davim:

1. U skladu sa dogovorom na sastanku jedinice 28. maja za zamenika komandanta postavljen je Sharke 22

2. 15.06. biraće se novi kapetan jedinice. Predloženi kandidati su Dragili i minamina

3. Svi članovi jedinice koji su

read more »

Nova strategija za novo vreme (2)

11 Day 2,367, 21:36 Published in Serbia Serbia Warfare analysis Warfare analysis

Ideja o obnavljanju Srpskog carstva, o kojoj je bilo reči u prethodnom tekstu, izazvala je neočekivano mnogo polemika. O ovoj temi pričalo se na raznim mestima, a reakcije na novopredloženu srpsku strategiju su podeljene (što ne čudi obzirom da sama

read more »