Ambient on/off

Jedinica regrutuje

8 Day 3,172, 17:13 Published in Serbia Serbia Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

National Security Agency privatna jedinica sa sjedištem u eAustriji regrutuje nove članove svih divizija.

Svi članovi jedinice imaju prioritete ukoliko žele da dodju u ovu zemlju, Srpska zajednica u ovoj zemlji broji oko 17 članova te s toga ima

read more »

Companies for sale

1 Day 2,844, 16:03 Published in Austria Austria Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

Selling 5 q1 House Company5 Companies for 30 Gold back 15 Gold :)

read more »

Very fun :D

9 Day 2,784, 10:26 Published in Austria Austria Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


For Harzakc o/

:Dread more »

Cerovina ideas

3 Day 2,763, 15:19 Published in Austria Austria Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentWhat will be more stupid than this............

Cerovina = idiot... Really? yeah Really. … read more »

Donation money for Austria

10 Day 2,734, 09:39 Published in Austria Austria Financial business Financial business

I am donated for the benefit of state and defense 10.000 ATS!

Before:


After:


o7

read more »