Ambient on/off

I am sorry...

5 Day 802, 14:01 Published in Bulgaria Bulgaria

Вилхем Тел, Робин Худ и Бай Ганю решили да видят кой е най-добър в стрелбата с лък. Застанал един човек с ябълка на главата и пръв по него стрелял Робин Худ. Стрелата се забила право в ябълката.
- I am Robin Hood! - казал той.
Втори стрелял Вилхе

read more »

Младеж иска ръката на любимата ;)

2 Day 802, 10:24 Published in Bulgaria Bulgaria

Младеж отишъл да иска ръката на любимата от баща й.
- За какво ти е ръката на дъщеря ми, ти нямаш ли си ръка!? - попитал троснато бащата.
Младежът отговорил:
- Имам си ръка, обаче вече ми се умори много...

read more »

Къде е логиката, къде е разумът ?...

2 Day 801, 10:00 Published in Bulgaria Bulgaria

Върви Иванчо по коридора на училището и крещи:

- Къде е логиката, къде е разумът...

Среща го директорът и пита:

- Иванчо, какво ти има? Вървиш из коридора по време на час, крещиш като ненормален, какво става?!
- Какво става - отвръща Ив

read more »

Специалист по еБебета

8 Day 800, 14:26 Published in Bulgaria Bulgaria

Едно семейство все не успявали да заченат дете и решили да си вземат баща под наем. В деня, когато трябвало да пристигне бащата донор, мъжът целунал жена си и смутено казал:

- Аз изчезвам скъпа, човека ще дойде скоро.

Половин час по-късно, по е

read more »

Марко Кралевити и неговия атрибут ;)

9 Day 800, 09:49 Published in Bulgaria Bulgaria

Легендарният герой Марко Кралевити е символ на братството между сърби и българи.

<strong>Един сърбин и един чех били приятели. Чехът поканил сърбина на гости и цял ден го разхождал из забележителните места на Прага. Уговорили се през следващата го

read more »