Ambient on/off

About my newspaper

Open Wiki page

Laisvasis Didžiosios Lietuvos Džamahirijos balsas

The Free Voice of Grand Lithuanian Jamahiriya

[VKR] Apžvalga + Naujas Frontas

17 Day 1,766, 11:27 Published in Lithuania Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Muzikinis fonas

Sveiki, bičiuliai

Daug įdomių nutikimų įvyko per pastarąsias dienas – vieni išsivadavo, kiti išnyko, o treti naują frontą atidarė. Na, tai pažiūrėread more »

[VKR iš Laisvosios Sūduvos] Sveikinimas + Apžvalga

4 Day 1,764, 10:14 Published in Lithuania Lithuania Political debates and analysis Political debates and analysis

Muzikinis fonas


Draugai, sveikinu visus su visišku Lietuvos išvadavimu. Kovojom ilgai, kovojom sunkiai, bet štai – Lietuva laisva! Padėkokime sąjungininkams, padėkokime vadams, read more »

[VKR iš besivaduojančios Sūduvos] Sukilimas + Apžvalga + Gėrybių Dalybos

23 Day 1,762, 12:51 Published in Lithuania Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Sveiki draugai ir draugės

Po ilgos pertraukos vėl išvydau dienos šviesą - išlindau iš slapto bunkerio. Narsiajai Lietuvos kariuomenei artėjant link Sūduvos sostinės, visa Marijampolė, nuo besislapsčiusių pogrindininkų iki cukrinio … read more »

[VKR iš okupuotos Sūduvos] Klaipėdos Sukilmas

6 Day 1,761, 11:40 Published in Lithuania Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Muzikinis fonas

Draugai, sveikinu Jus su didžia sukilėlių pergale Klaipėdoje. Sveikinu Jus su Lietuvos atvadavimo pradžia. Šiam kartui ne apžvalga, o istorija apie kitą Klaipėdos sukilimą
read more »

[VKR iš okupuotos Sūduvos] Apžvalga ir Amžinatilsį KK

5 Day 1,760, 12:03 Published in Lithuania Lithuania Warfare analysis Warfare analysis

Muzikinis fonas. Nesvarbu kokią Jūsų nuomonė apie Jį, svarbu daina

Sveiki, draugai

Nemcai dar nesusekė manęs, tad dar galiu skelbti karo apžvalgas.


Apžvalga

[ … read more »