Ambient on/off

زرد مینویسیم

16 Day 1,842, 01:24 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

در روزگاری که
من تو او ما انها ایشان
زرد مینویسند
در روزگاری که
مفید ترین چیز
پانصد غذای رایگان است
در روزگاری که اگر کسی
اگر چیزی
اگر شخصی
نخواهد برود حرفی برای گفتن ندارد
در روزگاری که انالیز جنگها را
با عکس های خنده دار عوض کرده ایم
د

read more »

او بی اچ میخواهد، به هر قیمت

32 Day 1,829, 16:10 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

یک نفر در جنگ
50000 تا دمیج زده بود
بی اچ میخواست هماهنگ کرده بود
من نمیدانستم
روی دستش زدم
گفت چرا؟!
گفتم من بی اچ میخواهم
گفت اینکه دلیل نشد
گفتم گلد میخواهم
گفت رزرو کرده ام
گفتم نمیدانستم
گفت ما هموطنیم
گفتم من تازه واردم
قانع شد
قر

read more »

شهرها ازاد میشوند

14 Day 1,824, 13:12 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

شهر ها ازاد میشوند؟!
از یکی پرسیدم
گفت نمیدانم
نمیدانست چون
شوری نیست
بازی را به بازی گرفته ایم
شهر ها ازاد میشوند
خب که چی این فقط یک بازی است
شهر ها ازاد میشوند
انتخابات فلان جا مهم تر است
وت و ساب میدهی برادر؟!
جنگ را باختیم
من خوشحالم

read more »

اگر مانند پیکسار برنامه ریزی داشتیم ...!

9 Day 1,822, 03:13 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

تصویر نمو در انیمیشن کمپانی هیولاها دو سال قبل از ساخت در جستجوی نمو ...اگر ما هم مثل پیکسار برنامه ریزی داشتیم ...

read more »

بازوکاها را قبلا زده ایم

23 Day 1,820, 00:54 Published in Iran Iran Political debates and analysis Political debates and analysis

ایریپابلیک را فایت میزنیم ...
وت و ساب میکنیم برای قرصی نان ...
تا جنگ دو روز مانده است ...
بازوکا ها را قبلا زده ایم ...
گفتند نزنید ...
اما ...
بازوکاها را از قبل زده ایم ...
تجهیزات کافی نیست ...
گلد چند دهمی مانده ...
به ما حقوق نمیدهند

read more »