Ambient on/off

Нора без сутрин и вечер

10 Day 632, 17:01 Published in Bulgaria Bulgaria

"Ерос е син на беднотата и разкоша"
Платон

8:00. Нора се събуди. Изтри обилния грим от лицето си. Направи си кафе.
Повърна. Нора е на 14, не е спала повече от 4 часа през последните няколко седмици. Вече е твърде късно да се приготвя за училище

read more »